Sabtu, 16 Februari 2013

Berdiri di Basis Kristenisasi, Pesantren Tazkya Siap Bentengi Umat dari Ancaman Pemurtadan


Pesantren Tazkya-pengguntingan pita peresmian-jpeg.imageBANDUNG (SALAM-ONLINE): Selain berfungsi sebagai pusat studi dan kajian Keislaman, Pondok Pesantren juga berfungsi sebagai benteng akidah umat dari ancaman dan serangan gerakan Kristenisasi global yang kian mengancam kaum Muslimin di tanah air.
Demikian juga halnya dengan keberadaan Pondok Pesantren TAZKYA di Desa Padaasih Cisarua Bandung Barat yang baru-baru ini diresmikan oleh Bupati Bandung Barat, Drs. H. Abu Bakar, M.Si.
Selain menjadi pusat studi dan kajian Islam, Pesantren Tazkya juga berfungsi menjadi benteng pertahanan akidah umat Islam yang domisilinya berada tepat di daerah basis gerakan Kristenisasi, yaitu Cisarua, Lembang. Di daerah ini sudah lama berdiri megah sebuah Universitas Advent Indonesia yang menjadi pusat gerakan Kristenisasi.
Menurut Ketua Umum Yayasan Insani Tazkya Gemilang, Drs. H. Deni Nurdyana Hadimin, M.Si, selain aktif di bidang kemanusiaan dengan membantu para korban bencana alam, Yayasan Tazkya juga aktif membangun masjid, madrasah dan Pondok Pesantren di seluruh pelosok Jawa Barat.
“Kami memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memajukan dunia pendidikan Islam guna menghasilkan santri-santri yang handal serta SDM yang siap pakai. Kita sedang membangun sebuah Pondok Pesantren percontohan dimana Pesantren ini akan dilengkapi studio radio dan stasiun televisi digital guna memudahkan siaran dan informasi dakwah kepada masyarakat sekitar,” ujar Mantan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat ini.
Kehadiran Pondok Pesantren Tazkya di wilayang Bandung Barat mendapat apresiasi dari sang Bupati, Drs. H. Abu Bakar, M.Si. Dalam sambutannya pada  acara Peresmian, Sabtu (2/2/2013) , Abu Bakar menyatakan rasa gembira atas dibangunnya Pondok Pesantren Tazkya di Jalan Curug Panganten Desa Padaasih RT 01 RW 09 Cisarua yang merupakan wilayah binaannya.
“Jika kita mengacu kepada Visi CERMAT Bandung Barat, yang berarti Cerdas, Rasional, Maju, Agamis dan Sehat, maka kehadiran Ponpes ini akan sangat membantu upaya Pemkab mewujudkan visinya ke depan.  Wabil khusus untuk mewujudkan Visi Agamis dimana memiliki arti bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,” ujar Abu Bakar.
Menurut bupati, di tengah keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan keagamaan kepada warga Bandung Barat, maka upaya dan usaha yang dilakukan oleh Yayasan Insani Tazkya Gemilang membangun Masjid, madrasah dan Pondok pesantren patut mendapatkan apresiasi.
Oleh sebab itu bupati mengajak kepada seluruh warga Bandung Barat, khususnya warga Desa Padaasih agar menyekolahkan anak-anaknya ke Pondok Pesantren Tazkya untuk dibina dan diarahkan menjadi waladan sholihan (anak-anak yang shalih dan shalihah) yang mau berkhidmat kepada agama, orang tua dan bangsanya.
“Kami sangat percaya Ponpes di bawah asuhan Ustadz Deni Nurdyana dan Ustadz Muchsin al-Fikri ini akan mampu membina warga di sekitar Pesantren,” tegas bupati.
Pesantren Tazkya Bandung-penandatanganan peresmian oleh bupati-jpeg.imageMenurut Pimpinan Ponpes Tazkya, Ustadz Muchsin al-Fikri, S. Sos, salah satu tujuan dibangunnya Ponpes ini adalah untuk mengantisipasi ancaman gerakan pemurtadan di daerah-daerah yang secara ekonomi termasuk kalangan menengah bawah dan dari segi pemahaman Islam masih minim.
Merekalah yang menjadi sasaran objek Kristenisasi dari para misionaris. Selain itu Ponpes ini juga akan dijadikan markas pusat studi dan pengkajian Islam.
“Ponpes Tazkya ini merupakan lembaga pendidikan yang bersifat independen dan tidak berafiliasi ke salah satu Organisasi Keagamaan maupun organisasi politik manapun,” tegas Ustadz Muchsin yang juga mantan Anggota DPRD Kota Bandung ini.
Pembinaan dan proses belajar mengajar di Pesantren ini telah berjalan sejak tahun 2009. Kini sudah berjalan Pendidikan anak Usia Dini Raudhatul Athfal Tazkya, Madrasah Ibtidaiyah (MI Tazkya), Majelis Taklim Tazkya, dan kursus membaca kitab kuning.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama Pesantren juga akan menampung anak-anak Yatim dan tidak mampu untuk diberikan pembinaan ke-Islam-an dan kewirausahaan serta teknik peternakan dan pertanian.
Selain itu, di Ponpes Tazkya juga kini sedang dibangun sebuah radio komunitas (Rakom) Curva 108.7 FM dan stasiun mini Tazkya TV guna mengefektifkan penyebaran dakwah kepada masyarakat sekitar. Nanti untuk mendapatkan siraman rohani, warga cukup menyetel radio dan tune in di 108.7 FM
Menurut Ustadz Muchsin, Yayasan kini telah membentuk kepanitiaan untuk perluasan area pesantren, dan mengajak kepada seluruh pembaca dan donatur untuk turut serta berpartisipasi di dalam program penyelamatan akidah umat Islam.
Bagi pembaca yang ingin berinvestasi untuk bekal di akhirat dapat menghubungi nomor 081320627610 atau 0818625252.
PROFIL PONDOK PESANTREN
 1. Nama Pesantren: Pondok Pesantren TAZKYA (Pusat Studi & Kajian Islam)
 2. Status: Swasta
 3. Izin Operasional: Nomor Kd.10.26/4/PP.00.7/191/2013
 4. No telp Pesantren: (022) 87782282
 5. Email: enginekeren@yahoo.co.id
 6. Alamat Lengkap: Jalan Curug Panganten RT 01 RW 09
 7. Desa/Kelurahan: Padaasih
 8. Kecamatan: Cisarua
 9. Kabupaten: Bandung Barat (KBB)
 10. Provinsi: Jawa Barat
 11. Nama Yayasan: Insani Tazkya Gemilang
 12. Akta Notaris No:  AHU-690.AH.01.04
 13. Tahun Pendirian: 2009
 14. Luas Tanah: 33 Tumbak (462 M2)
 15. Luas Bangunan: 18 x 10 M2 tiga Tingkat/lantai
 16. Pengurus:
Pembina              : Drs. H. Deni Nurdyana Hadimin, M.S.i
Kepala Ponpes     : Ustadz Muchsin al-Fikri, S. Sos
17. Jumlah santri  : 50 santriwan/wati
Jumlah ruang   : 4 ruang kelas
  Pondok Pesantren yang mulai didirikan pada tahun 2009 ini memiliki visi Terwujudnya masyarakat Desa Padaasih yang agamis, berkualitas, Mandiri, handal dan memiliki karakter berbasis Qur’an dan Hadits.
Sedangkan misinya antara lain; Melaksanakan pembinaan kepada warga dan santri secara efektif, Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Islam melalui kegiatan keagamaan (tadarus al-Qur’an, Kajian Hadits, muhadharah, pembacaan kitab kuning), dan lainnya. (salam-online)

0 komentar:

Al-Qur'an Online

Pencarian

No
Nama Surat
Jumlah Ayat
1
AL FAATIHAH (PEMBUKAAN)
7
2
AL BAQARAH (SAPI BETINA)
286
3
ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN)
200
4
AN NISAA' (WANITA)
176
5
AL MAA-IDAH (HIDANGAN)
120
6
SURAT AL AN'AAM (BINATANG TERNAK)
165
7
AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI)
206
8
AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG)
75
9
SURAT AT TAUBAH (PENGAMPUNAN)
129
10
YUNUS
109
11
HUUD
123
12
YUSUF
111
13
AR RA'D (GURUH)
43
14
IBRAHIM
52
15
AL HIJR
99
16
AN NAHL (LEBAH)
128
17
AL ISRAA' (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI )
111
18
AL KAHFI (GUA)
110
19
MARYAM
98
20
THAAHAA
135
21
AL ANBIYAA' (NABI-NABI)
112
22
AL HAJJ (HAJI)
78
23
AL MU'MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN)
118
24
AN NUUR (CAHAYA)
64
25
AL FURQAAN (PEMBEDA)
77
26
ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR)
227
27
AN NAML (SEMUT)
93
28
AL QASHASH (CERITA)
88
29
AL'ANKABUUT (LABA-LABA)
69
30
AR-RUUM (BANGSA RUMAWI)
60
31
LUQMAN
34
32
AS SAJDAH (SUJUD)
30
33
AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU)
73
34
SABA' (KAUM SABA')
54
35
FAATHIR (PENCIPTA)
45
36
YAA SIIN
83
37
ASH SHAAFFAAT (YANG BER SHAF-SHAF)
182
38
SHAAD
88
39
SURAT AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN)
75
40
AL MU'MIN (ORANG YANG BERIMAN)
85
41
FUSHSHILAT (YANG DIJELASKAN)
54
42
ASY SYUURA (MUSYAWARAT)
53
43
AZ ZUKHRUF (PERHIASAN)
89
44
AD DUKHAAN (KABUT)
59
45
AL JAATZIYAH (YANG BERLUTUT)
37
46
AL AHQAAF (BUKIT-BUKIT PASIR)
35
47
MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S.A.W)
38
48
AL FAT-H (KEMENANGAN)
29
49
AL HUJURAAT (KAMAR-KAMAR)
18
50
QAAF
45
51
ADZ DZAARIYAAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN)
60
52
ATH THUUR (BUKIT)
49
53
AN NAJM (BINTANG)
62
54
AL QAMAR (BULAN)
55
55
AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH)
78
56
AL WAAQI'AH (HARI KIAMAT)
96
57
AL HADIID (BESI)
29
58
AL MUJAADILAH (WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN)
22
59
AL HASYR (PENGUSIRAN)
24
60
AL MUMTAHANAH (WANITA YANG DIUJI)
13
61
ASH SHAFF(BARISAN)
14
62
AL JUMU'AH (HARI JUM'AT)
11
63
AL MUNAAFIQUUN (ORANG-ORANG MUNAFIK)
11
64
AT TAGHAABUN (HARI DINAMPAKKAN KESALAHAN-KESALAHAN)
18
65
ATH THALAAQ (TALAK)
12
66
AT TAHRIM (MENGHARAMKAN)
12
67
AL MULK (KERAJAAN)
30
68
AL QALAM (KALAM)
52
69
AL HAAQQAH (HARI KIAMAT)
52
70
AL MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK)
44
71
NUH (NABI NUH)
28
72
AL JIN (JIN)
28
73
AL MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT)
20
74
AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL)
56
75
AL QIYAAMAH (HARI KIAMAT)
40
76
AL INSAAN (MANUSIA)
31
77
AL MURSALAAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG DIUTUS)
50
78
AN NABA' (BERITA BESAR)
40
79
AN NAAZI'AAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT)
46
80
'ABASA (IA BERMUKA MASAM)
42
81
AT TAKWIR (MENGGULUNG)
29
82
AL INFITHAAR (TERBELAH)
19
83
AL MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)
36
84
AL INSYIQAAQ (TERBELAH)
25
85
AL BURUUJ (GUGUSAN BINTANG)
22
86
ATH THAARIQ (YANG DATANG DI MALAM HARI)
17
87
AL A'LAA (YANG PALING TINGGI)
19
88
AL GHAASYIYAH (PERISTIWA YANG DAHSYAT)
26
89
AL FAJR (FAJAR)
30
90
AL BALAD (KOTA)
20
91
ASY SYAMS (MATAHARI)
15
92
AL LAIL (MALAM)
21
93
ADH DHUHAA (WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK)
11
94
ALAM NASYRAH (BUKANKAH TELAH KAMI LAPANGKAN)
8
95
AL TIIN (BUAH TIN)
8
96
AL 'ALAQ (SEGUMPAL DARAH)
19
97
AL QADR (KEMULIAAN)
5
98
AL BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA)
8
99
AL ZALZALAH (KEGONCANGAN)
8
100
AL 'AADIYAAT (KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG)
11
101
AL QAARI'AH (HARI KIAMAT)
11
102
AT TAKAATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN)
8
103
AL 'ASHR (MASA)
3
104
AL HUMAZAH (PENGUMPAT)
9
105
AL FIIL (GAJAH)
5
106
QURAISY (SUKU QURAISY)
4
107
AL MAA'UUN (BARANG-BARANG YANG BERGUNA)
7
108
AL KAUTSAR (NI'MAT YANG BANYAK)
3
109
AL KAAFIRUUN (ORANG ORANG KAFIR)
6
110
AL NASHR (PERTOLONGAN)
3
111
AL LAHAB (GEJOLAK API)
5
112
AL IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH)
3
113
AL-FALAQ (WAKTU SUBUH)
5
114
AN NAAS (MANUSIA)

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Persiapan Di depan HI

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Perisiapan Di Depan HI

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Saya dan Ustad Alfian Tanjung

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Aksi di Bundaran Air Mancur

Demo di depan Gedung KPK

Demo di depan Gedung KPK
menyongsong Anas Jadi Tersangka

Demo di depan gedung KPK

Demo di depan gedung KPK
Menyongsong Anas Jadi Tersangka

Demo di depan gedung KPK

Demo di depan gedung KPK
Menyongson Anas Menjadi Tersangka