Senin, 10 Juni 2013

Upaya Memadamkan Cahaya Jihad di Suriah, Bantahan terhadap Ceramah Mudzakkir

CATATAN IRFAN S AWWAS
Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin
Irfan S Awwas-jpeg.image
Irfan S Awwas
(SALAM-ONLINE): Pembantaian rezim Basyar Al-Asad terhadap rakyat Muslim di Suriah sungguh dahsyat. Seorang sahabat warga Suriah yang bermukim di Indonesia, dan belum lama ini kembali dari Suriah bercerita sambil berlinan air mata, tentang cara-cara penyiksaan tentara rezim Basyar. Begitu dahsyatnya, bahkan setan pun tidak melakukan kekejaman semacam itu.
Awal terjadinya jihad melawan rezim Basyar, ketika seorang anak kecil dikelupas kulitnya, lalu ditumpahkan cairan ke tubuh yang mengelupas itu, sehingga sakitnya tiada terperikan. Tentara rezim sambil berteriak menuhankan Basyar Al-Asad, melakukan siksaan demi siksaan terhadap para tawanan yang dituduh menentang penguasa, padahal orang-orang yang mereka siksa ini hanyalah penduduk kampung.
Akan tetapi, opini yang berseliweran di kalangan umat Islam Indonesia mengenai konflik Suriah saat ini, sungguh tragis. Dalam suatu pengajian, seorang penceramah bernama Ustadz Mudzakkir di Solo, seakan mencoba memadamkan semangat jihad yang ingin membantu saudara Muslim di bumi Syam itu. Seolah-olah perlawanan rakyat terhadap kedurjanaan rezim Basyar identik sebagai antek Amerika.
Dalam transkrip ceramah yang beredar di media online, sang penceramah mengatakan:
  • “Di sana… Ahlussunnah yang dibantai banyak, yang tidak dibantai pun banyak. Termasuk terakhir yang tidak dibantai, karena tidak memihak kepada salah satu itu adalah Al-Buthi, penyusun kitab yang terkenal itu. Cuma Al-Buthi ini tidak mau berpihak kepada penguasa Suriah, dan tidak mau berpihak kepada oposisi, lawannya. Lha rupanya kaum oposisi tidak suka kepada orang yang begini ini, tidak suka. Empat hari kemudian difatwakan, ‘Orang ini munafik,’ kata dia.”
Jika transkrip ceramah itu benar, maka logikanya: Koruptor banyak, tapi yang tidak korupsi lebih banyak. Apakah berarti korupsi tidak perlu diberantas? Demikian pula orang yang melakukan zina banyak dan yang tidak berzina juga banyak. Apakah berarti perzinahan harus ditolerir dan dianggap halal?
Pertanyaannya, yang dipersoalkan jumlah pembantaian atau pembantaian rezim Basyar terhadap rakayatnya? Jika yang mengundang keprihatinan banyak pihak adalah adanya pembantaian itu, maka sekalipun hanya satu orang Muslim yang dibantai, maka adalah kewajiban Muslim lainnya untuk membela menurut kemampuan. Kita tidak boleh meremehkan kebiaban suatu rezim terhadap rakyatnya sendiri.
Mengenai Al-Buthi, informasinya masih perlu klarifikasi. Sebab informasi lain menyebutkan, Al-Buthi dibunuh oleh tentara rezim Basyar Asad, mungkin saja untuk memfitnah dan mengadu domba pihak oposisi.
  •  Kalau Rohingya, sudah jelas pembantaian itu, saudara-saudara saya di Solo saya ajak bangkit malah ndakmau. Sebab Rohingya miskin, tidak punya apa-apa.
Mengapa Rohingya tidak bangkit membela? Sejumlah gerakan Islam telah melakukan demonstrasi di Jakarta, bahkan tokoh-tokoh gerakan itu bertemu dengan Dubes Myanmar di Jakarta. Menurut Dubesnya, empat juta jumlah umat Islam bukan hanya di Rohingya, tapi di seluruh Myanmar. Dan yang tersisa di Rohingya sekarang sebanyak 700 ribu orang. Jadi, tidak benar bahwa tidak ada umat Islam yang membela Rohingya, dan pembelaan sama sekali bukan pertimbangan negeri miskin atau kaya.
  •  Lha Suriah sekarang ini kenapa kok bangkit, karena Amerika sudah gregeten sama pemerintah Suriah (lalu) oposisi dibiayai, disuruh melawan. Kalau kita kemudian membantu oposisi jadinya kita termakan oleh hasutan Amerika. Makanya ketika ada demo soal Suriah di Solo, saya bilang, “Kalau itu tujuannya untuk menolong, menyerukan supaya mereka menghentikan pertempuran dan kemudian menolong orang-orang pengungsi, setuju! Tetapi kalau pake memaki salah satu pihak saya tidak setuju. Karena kalau memaki saudara-saudara kita yang di oposisi tidak mungkin. Memaki mereka si Basyar, pemakiannya ini dibiayai oleh Amerika, jadi kita membantu pekerjaannya Amerika dan kehendaknya Amerika. Kalau bangsa Suriah, masih ada yang Syiah, ada yang Ahlussunnah. Dan pembantaian terjadi bukan hanya di Suriah. Di Pakistan juga saling bantai, di Irak juga begitu keadaannya. Lha apa kita mau ikut-ikut begitu?
Pernyataan ini justru bukti konkret korban propaganda Amerika. Atau bagian dari propaganda Amerika untuk melemahkan dukungan terhadap perlawanan jihad rakyat Muslim terhadap rezim Basyar. Apakah ada kepentingan Amerika dengan membantu oposisi di Suriah? Itu urusan Amerika. Ada atau tidaknya dukungan Amerika, oposisi melawan Basyar sudah lebih dahulu terjadi. Oposisi di Suriah tidak hanya satu, tapi mereka disatukan oleh aspirasi yang sama, yaitu melawan rezim Basyar yang telah membantai rakyatnya secara amat biadab.
Propaganda yang sama juga terjadi ketika kaum Muslimin melawan rezim atheis Soviet di Afghanistan. Propagandis Amerika mengatakan, Usamah bin Ladin adalah antek Amerika. Padahal perjuangan melawan Soviet dan bonekanya di Afghanistan adalah jihad melawan penjajah komunis.
Mudzakkir-jpe.image
Mudzakkir
Dan sekarang para propagandis Syiah di Libanon, Suriah, Indonesia melakukan hal yang sama, agar tidak mengecam rezim Basyar, dengan alasan tidak mau terjebak membantu program politik Amerika melawan rezim Syiah Nushairiyah pimpinan Basyar Al-Asad.
Oleh karena itu, umat Islam jangan tertipu dengan propaganda demikian. Kewajiban setiap Muslim untuk membela saudara Muslim lainnya di belahan bumi mana pun untuk melawan kezaliman dan meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta’ala. Allahu Akbar wa Lillahil Hamdu!
sumber: arrahmah.com

0 komentar:

Al-Qur'an Online

Pencarian

No
Nama Surat
Jumlah Ayat
1
AL FAATIHAH (PEMBUKAAN)
7
2
AL BAQARAH (SAPI BETINA)
286
3
ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN)
200
4
AN NISAA' (WANITA)
176
5
AL MAA-IDAH (HIDANGAN)
120
6
SURAT AL AN'AAM (BINATANG TERNAK)
165
7
AL A'RAAF (TEMPAT TERTINGGI)
206
8
AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG)
75
9
SURAT AT TAUBAH (PENGAMPUNAN)
129
10
YUNUS
109
11
HUUD
123
12
YUSUF
111
13
AR RA'D (GURUH)
43
14
IBRAHIM
52
15
AL HIJR
99
16
AN NAHL (LEBAH)
128
17
AL ISRAA' (MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI )
111
18
AL KAHFI (GUA)
110
19
MARYAM
98
20
THAAHAA
135
21
AL ANBIYAA' (NABI-NABI)
112
22
AL HAJJ (HAJI)
78
23
AL MU'MINUUN (ORANG-ORANG YANG BERIMAN)
118
24
AN NUUR (CAHAYA)
64
25
AL FURQAAN (PEMBEDA)
77
26
ASY SYU'ARAA' (PARA PENYAIR)
227
27
AN NAML (SEMUT)
93
28
AL QASHASH (CERITA)
88
29
AL'ANKABUUT (LABA-LABA)
69
30
AR-RUUM (BANGSA RUMAWI)
60
31
LUQMAN
34
32
AS SAJDAH (SUJUD)
30
33
AL AHZAB (GOLONGAN YANG BERSEKUTU)
73
34
SABA' (KAUM SABA')
54
35
FAATHIR (PENCIPTA)
45
36
YAA SIIN
83
37
ASH SHAAFFAAT (YANG BER SHAF-SHAF)
182
38
SHAAD
88
39
SURAT AZ ZUMAR (ROMBONGAN-ROMBONGAN)
75
40
AL MU'MIN (ORANG YANG BERIMAN)
85
41
FUSHSHILAT (YANG DIJELASKAN)
54
42
ASY SYUURA (MUSYAWARAT)
53
43
AZ ZUKHRUF (PERHIASAN)
89
44
AD DUKHAAN (KABUT)
59
45
AL JAATZIYAH (YANG BERLUTUT)
37
46
AL AHQAAF (BUKIT-BUKIT PASIR)
35
47
MUHAMMAD (NABI MUHAMMAD S.A.W)
38
48
AL FAT-H (KEMENANGAN)
29
49
AL HUJURAAT (KAMAR-KAMAR)
18
50
QAAF
45
51
ADZ DZAARIYAAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN)
60
52
ATH THUUR (BUKIT)
49
53
AN NAJM (BINTANG)
62
54
AL QAMAR (BULAN)
55
55
AR RAHMAAN (YANG MAHA PEMURAH)
78
56
AL WAAQI'AH (HARI KIAMAT)
96
57
AL HADIID (BESI)
29
58
AL MUJAADILAH (WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN)
22
59
AL HASYR (PENGUSIRAN)
24
60
AL MUMTAHANAH (WANITA YANG DIUJI)
13
61
ASH SHAFF(BARISAN)
14
62
AL JUMU'AH (HARI JUM'AT)
11
63
AL MUNAAFIQUUN (ORANG-ORANG MUNAFIK)
11
64
AT TAGHAABUN (HARI DINAMPAKKAN KESALAHAN-KESALAHAN)
18
65
ATH THALAAQ (TALAK)
12
66
AT TAHRIM (MENGHARAMKAN)
12
67
AL MULK (KERAJAAN)
30
68
AL QALAM (KALAM)
52
69
AL HAAQQAH (HARI KIAMAT)
52
70
AL MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK)
44
71
NUH (NABI NUH)
28
72
AL JIN (JIN)
28
73
AL MUZZAMMIL (ORANG YANG BERSELIMUT)
20
74
AL MUDDATSTSIR (ORANG YANG BERKEMUL)
56
75
AL QIYAAMAH (HARI KIAMAT)
40
76
AL INSAAN (MANUSIA)
31
77
AL MURSALAAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG DIUTUS)
50
78
AN NABA' (BERITA BESAR)
40
79
AN NAAZI'AAT (MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT)
46
80
'ABASA (IA BERMUKA MASAM)
42
81
AT TAKWIR (MENGGULUNG)
29
82
AL INFITHAAR (TERBELAH)
19
83
AL MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)
36
84
AL INSYIQAAQ (TERBELAH)
25
85
AL BURUUJ (GUGUSAN BINTANG)
22
86
ATH THAARIQ (YANG DATANG DI MALAM HARI)
17
87
AL A'LAA (YANG PALING TINGGI)
19
88
AL GHAASYIYAH (PERISTIWA YANG DAHSYAT)
26
89
AL FAJR (FAJAR)
30
90
AL BALAD (KOTA)
20
91
ASY SYAMS (MATAHARI)
15
92
AL LAIL (MALAM)
21
93
ADH DHUHAA (WAKTU MATAHARI SEPENGGALAHAN NAIK)
11
94
ALAM NASYRAH (BUKANKAH TELAH KAMI LAPANGKAN)
8
95
AL TIIN (BUAH TIN)
8
96
AL 'ALAQ (SEGUMPAL DARAH)
19
97
AL QADR (KEMULIAAN)
5
98
AL BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA)
8
99
AL ZALZALAH (KEGONCANGAN)
8
100
AL 'AADIYAAT (KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG)
11
101
AL QAARI'AH (HARI KIAMAT)
11
102
AT TAKAATSUR (BERMEGAH-MEGAHAN)
8
103
AL 'ASHR (MASA)
3
104
AL HUMAZAH (PENGUMPAT)
9
105
AL FIIL (GAJAH)
5
106
QURAISY (SUKU QURAISY)
4
107
AL MAA'UUN (BARANG-BARANG YANG BERGUNA)
7
108
AL KAUTSAR (NI'MAT YANG BANYAK)
3
109
AL KAAFIRUUN (ORANG ORANG KAFIR)
6
110
AL NASHR (PERTOLONGAN)
3
111
AL LAHAB (GEJOLAK API)
5
112
AL IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH)
3
113
AL-FALAQ (WAKTU SUBUH)
5
114
AN NAAS (MANUSIA)

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Persiapan Di depan HI

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Perisiapan Di Depan HI

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Saya dan Ustad Alfian Tanjung

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"

Demo Menentang Film "Innocent Of Moslem"
Aksi di Bundaran Air Mancur

Demo di depan Gedung KPK

Demo di depan Gedung KPK
menyongsong Anas Jadi Tersangka

Demo di depan gedung KPK

Demo di depan gedung KPK
Menyongsong Anas Jadi Tersangka

Demo di depan gedung KPK

Demo di depan gedung KPK
Menyongson Anas Menjadi Tersangka